Plazmowa waporyzacja stercza (TURis)

  • Jest najnowszą metodą leczenia łagodnego przerostu stercza. Stanowi alternatywę dla TURP i posiada nad nią pewną przewagę.
  • Dzięki swoim unikalnym właściwościom pozwala na skuteczne hamowanie krwawienia już w momencie usuwania tkanki stercza. Zmniejsza to utratę krwi i umożliwia leczenie pacjentów z chorobami towarzyszącymi, którzy przyjmują doustne leki przeciwzakrzepowe.
  • TURis umożliwia usunięcie tkanki stercza bez konieczności bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką prostaty, zmniejsza to ilość ciepła dostarczanego do tkanek.
  • Tworzący się wokół elektrody płaszcz gazu sprawia, że komórki prostaty ulegają odparowaniu, przywracając drożność dróg moczowych. Energia dostarczana do stercza dociera tylko do powierzchownych warstw komórek, co pozwala na lepszą kontrolę zabiegu.
  • Kolejne zalety zabiegu to skrócenie czasu utrzymywania cewnika i hospitalizacji pacjenta.