Xiapex

Nowoczesną propozycją leczenia zachowawczego w chorobie Peyroniego jest stosowanie preparatu Xiapex.

Schorzenie to dotyka aż 3-9% dorosłych mężczyzn. Polega ono na zastąpieniu włókien elastycznych występujących w osłonce białawej prącia nierozciągliwym kolagenem. Powoduje to deformację prącia i prowadzi do jego znacznego skrzywienia. Choroba ma charakter postępujący. Formująca się płytka włóknista powiększa swoje rozmiary, co powoduje stałe pogłębianie skrzywienia prącia.

Za przyczyny rozwoju choroby najczęściej uznaje  się predyspozycje genetyczne, procesy autoimmunologiczne, stany zapalne i urazy prącia.

Schorzeniu towarzyszą często dolegliwości bólowe, szczególnie w pierwszym  etapie choroby, gdy dochodzi do rozwoju procesu zapalnego. Mężczyźni mają  również problemy w życiu intymnym. Nieprawidłowe ustawienie członka utrudnia lub uniemożliwia penetrację podczas stosunku seksualnego, co sprawia, że mogą oni odczuwać lęk przed porażką, a to z kolei może generować zaburzenia natury psychicznej.

Jedną z  metod leczenia choroby Peyroniego jest kuracja wstrzyknięciami preparatem Xiapex.

Zawiera on kolagenazę, czyli enzym rozkładający kolagen, wytwarzany przez bakterie z rodzaju Clostridium Histolyticum.

Preparat  wskazany jest w leczeniu choroby Peyroniego u dorosłych mężczyzn z wyczuwalną dotykowo płytką  i skrzywieniem prącia o co najmniej 30 stopni na początku leczenia. Nie zaleca się stosowania preparatu u mężczyzn ze skrzywieniem prącia przekraczającym 90 stopni oraz u tych pacjentów, u których płytka włóknista obejmuje cewkę moczową prącia. Istnieje bowiem ryzyko jej uszkodzenia.

Kuracja obejmuje maksymalnie 4 cykle, z których każdy składa się z dwóch iniekcji oraz jednego zabiegu modelowania prącia.

Produkt leczniczy Xiapex musi być podawany przez lekarza z doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu męskich chorób urologicznych.

  • Zabieg może być wykonany w znieczuleniu miejscowym bądź przewodowym.
  • Preparat wprowadzany jest bezpośrednio do płytki włóknistej prącia pozostającego w zwiotczeniu.
  • Drugie wstrzyknięcie preparatu wykonuje się 1-3 dni po pierwszym, a zabieg modelowania w ciągu 1-3 dni po drugim wstrzyknięciu.
  • Przerwa pomiędzy kolejnymi cyklami trwa zwykle 6 tygodni.

Modelowanie prącia ma na celu wyprostowanie go poprzez stopniową redukcję skrzywienia. Osiąga się to przez stosowanie nacisku na przerwaną płytkę włóknistą, co umożliwia jej rozciągnięcie oraz wydłużenie. Zabieg modelowania prącia jest wykonywany w gabinecie lekarskim przez specjalistę.

Aby jednak uzyskać najlepsze efekty leczenia  zobowiązany jest również do tego sam pacjent, systematycznie, co dzień przez 6 tygodni po wizycie. W przypadku, gdy po pierwszym cyklu leczenia skrzywienie prącia uległo redukcji do mniej niż 15 stopni, producent preparatu Xiapex zaleca przerwanie terapii. Badania kliniczne potwierdziły wysoką skuteczność leku.